PRIMARIA COMUNEI ARIESENI

Judetul Alba

ANGAJARI

ANUNT

 

            „Primaria Comunei Arieseni organizeaza concurs pentru ocuparea a patru functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:

1-inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul contabilitate, conditiile de ocupare sunt:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice
-
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an

2-inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul protectia mediului

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul protectiei mediului;
-
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

3-inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul achizitii publice

-studii superioare universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul  stiinte  economice .

4-consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistenta sociala

-studii superioare  universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul asistentei sociale.

            Concursul va consta in : redactarea unei lucrari scrise si interviu.

            Lucrarea scrisa va avea loc în data de 19.06.2017, ora 10,00 la sala de sedinta a Primariei Comunei Arieseni din Comuna Arieseni, sat Arieseni, nr.19   Jud Alba

Dosarul pentru inscriere la concurs se depune pana in data de 07.06.2017 orele 16.00 la sediul Primariei Comunei Arieseni din Comuna Arieseni, sat Arieseni, nr.19   Jud Alba. si va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

     a) formularul de inscriere;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

    d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

    e) cazierul judiciar;

   f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    g) declaratie pe propria raspundere ca nu a efectuat activitati de politie politica

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru concurs se obtin la telefon 0788249386  sau la sediul Primariei Comunei Arieseni.anunt concurs inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situații de urgentă Detalii anunt concurs inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situații de urgentă