PRIMARIA COMUNEI ARIESENI

Judetul Alba

ANUNTURI DE ACHIZITIE

   * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Formularul 21 - Imputerniciri de semnatura Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de lege Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Formularul 3 - Informatii generale Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Scrisoare de garantie bancara de buna executie Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Formular de oferta Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Declaratie privind eligibilitatea Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietat
Declatarie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Fisa de date a achizitiei Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Fisa de date a achizitiei Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Anexa la formularul de oferta Detalii Pentru caietul de sarcini privind Intabularea Titlului de proprietate
Caiet de sarcini privind cererea de oferta organizata in vederea achizitionarii serviciului de lucrari cadastrale Detalii Caiet de sarcini privind cererea de oferta organizata in vederea achizitionarii serviciului de lucrari cadastrale referitoare la suprafata de 690.5570 ha in vederea intabularii Titlului de Proprietate nr. 6591/04.09.2007, proprietar Primaria Comunei Arieseni, judetul Alba
Caiet de Sarcini Detalii 23.07.2007 - Proiectare Campus Scoala de Arte si Meserii in comuna Arieseni, jud. Alba