PRIMARIA COMUNEI ARIESENI

Judetul Alba

FORMULARE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

    * Pentru vizualizarea fisierelor DOC  si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice (http://www.openoffice.com)Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social Detalii Descarca
Formular pentru obtinerea ajutorului social Detalii Descarca
Cerere pentru informatii de interes public Detalii Descarca
Formular pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii Detalii Descarca
Formular pentru obtinerea alocatiei pentru noi nascuti Detalii Descarca
Formular pentru obtinerea indemnizatiei de nastere Detalii Descarca
Reclamatie administrativa (lipsa raspuns in termenul legal - 30 zile) Detalii Descarca
Reclamatie administrativa (raspuns negativ) Detalii Descarca
Anexa la formularul de oferta Detalii Descarca
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere Detalii Descarca
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Detalii Descarca
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM Detalii Descarca
Declaratie privind eligibilitatea Detalii Descarca
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii trei ani Detalii Descarca
Declaratie privind partea/partiledin contract care sunt indeplinite de subcontractant Detalii Descarca
Formular de oferta Detalii Descarca
Informatii generale Detalii Descarca
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de lege Detalii Descarca
Imputerniciri de semnatura Detalii Descarca
Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii Detalii Descarca
Scrisoare de garantie bancara de buna executie Detalii Descarca
Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Detalii Descarca
cerere ademitere in corpul expertilor electorali pe baza de examen Detalii Descarca
cerere ademitere in corpul expertilor electorali pe baza de aviz Detalii Descarca